En IT dreven løsning til fastholdelse af medarbejdere

  Skrevet af: Redaktionen     23-02-2021     Skrevet i: Uncategorized

For at øge fastholdelsen af medarbejdere og nedsætte personaleomkostningerne i en virksomhed er dataindsigt nødvendigt. Med den rette data er det nemlig muligt at inddrage medarbejderne i virksomhedens indsatser på områder som fastholdelse af medarbejdere og ikke mindst trivsel på arbejdspladsen. Trivsel på arbejdspladsen afhænger af flere faktorer, men for at opnå en forandring og i sidste ende høj trivsel, er det vigtigt at føre forandringen til dørs gennem åben og ærlig kommunikation i jeres organisation. Her får du tre steps til fastholdelse af dine medarbejdere og et eksempel på en IT dreven løsning på dette.

Trivsel på arbejdspladsen

I dag er et af de vigtigste optimeringsområder for en virksomhed rettet mod trivsel på arbejdspladsen. Det er nemlig et område, som påvirker den enkelte medarbejder uanset medarbejderens rolle. 

At øge trivsel på arbejdspladsen er med til at styrke virksomhedens bundlinje. Derfor er fokus på trivsel på arbejdspladser øget de seneste år. Dette ses både på de enkelte arbejdspladser og i forskningsverden.

I forskningsverdenen afsættes der i dag særligt ressourcer af til undersøgelsen af trivsel – dette gælder både den generelle trivsel samt optimeringsmuligheder.

En høj trivsel er med til påvirke arbejdsmiljøet, som påvirker fastholdelsen af medarbejdere. Trivslen er derfor et holistisk indsatsområde, der både fremmer den generelle arbejdsglæde og virksomheders økonomiske interesser. 

3 vigtige steps i fastholdelse af medarbejdere 

1.    Fastlæg jeres strategi

En virksomhed fastholder ikke deres medarbejdere ved spontane og uvilkårlige indsatser. At skabe det rette arbejdsmiljø og en høj trivsel er en konstant proces, og kræver den rette indsigt, en plan for optimering samt løbende tracking af fremskridt.

Derfor er I nødt til at fastlægge jeres egen individuelle strategi for, hvordan I skal opnå jeres mål.

TIP: Husk at en sådan strategi aldrig er skrevet i sten, og at det kan være nødvendigt at regulere løbende. Særligt er det vigtigt at revidere strategien efter en tidsbestemt periodel.

2.    Optimer jeres medarbejderprocesser med den rette data

Ved at evaluere og optimere på jeres medarbejderes proces i virksomheden, vil I få indsigt, som er særligt vigtig i optimeringsprocessen for målet om at styrke fastholdelsen af medarbejdere i virksomheden. Der er altid unik viden at hente hos både nuværende og tidligere medarbejdere, når det kommer til optimering for virksomheden. Men særligt i forbindelse med onboarding, ved en rolleændring eller ved en medarbejders afgang,er det muligt at hente værdifuld data blandt de ansatte.

3.    Track jeres fremskridt

Når I vælger at foretage en målrettet indsats for at fastholde jeres vigtigste ressource – nemlig jeres medarbejdere, så er det selvfølgelig også vigtigt at måle på effekten af jeres tiltag.

Til dette findes der en række målinger eksempelvis en trivselsmåling, der kan afgive unikke data, der både kan be- og afkræfte antagelser om processens fremskridt. Samtidigt vil denne type målinger kunne gøre jer opmærksomme på nye indsatsområder samt effekten af de enkelte tiltag over en længere periode.

Wobas IT drevne løsning til medarbejderfastholdelse

Woba er en digital platform, der gør det nemmere for virksomheder at måle, handle og fastholde medarbjedere.

Woba omsætter automatisk feedback fra medarbejderundersøgelser til resultater i realtid. Kombinationen af realtidsresultater og anbefalede handlingstiltag sætter nemlig virksomheder i stand til at reducere risikoen for personaleafgang og omsætningstab.

Woba er et software, der kombinerer HR målinger med APVen til dataindsigt i realtid. På den måde guides virksomheden baseret på et solidt datagrundlag mod forebyggelse af mistrivsel og et stærkt og sundt arbejdsmiljø med øget fastholdelse af medarbejdere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.