Google-optimering af webtekster

  Skrevet af: Redaktionen     11-05-2018     Skrevet i: Guides

I de analoge tider, hvor man skrev til avisen eller andre trykte medier, skulle man tage højde for læseren, mediet og kommunikationssituationen. Det skal man også i dag, når man skriver webtekster. Men man skal så meget mere, for i den anden ende har du en utålmodig læser og en krævende tekstanalyserende robot. Og de skal begge pleases.

Webtekster er gratis at læse, og læserens relation til teksten er derfor meget løs og uforpligtende. Keder læseren sig, klikker man videre. Det stiller særlige krav til webteksternes kvalitet og relevans.

Når man skriver til nettet, skal man også tage højde for en skjult læser, den såkaldte Googlebot

Googlebot er en robot, der er knalddygtig til at analysere tekster, men som samtidig er meget kritisk. Botten kvalitetstjekker dine tekster, og er den ikke tilfreds, har den autoriteten til at sende dig langt ned på søgelisten.

Men hvis du er lidt ferm ved tasterne og stryger bot’en med hårene, kan den blive din bedste ven. Og hvis du samtidig kan please mennesket i den anden ende, den faktiske læser, så har du en webtekst, der rykker.

Tips til webteksten

1. Skriv korrekt

Lækre billeder og flot grafik skaber masser af attention. Men det er gode tekster, der skaber tillid. Det er gennem teksten, at du skaber den relation til læseren, der fører til en købshandling.

En teksts troværdighed stiger, hvis den er korrekt og i øvrigt skrevet i et flydende sprog.

Et godt sprog signalerer kvalitet og værdi. Det signalerer, at man tager sig selv og sine læsere seriøst. Også Googlebotten er designet til at belønne godt sprog. Generelt belønner Google alt det, der skaber værdi for brugeren, og godt sprog skaber mere værdi end dårligt sprog.

Så enkelt er det!

Det er uklart, hvordan Google kvalitetsvurderer en webtekst, men på nettet har den adgang til et tekstkorpus af ufattelig størrelse, som den kan bruge som reference, når den vurderer sproget i en konkret webtekst.

Det er usandsynligt, at bot’en er kodet med sproglige regler. Men qua dens enorme referencekorpus genkender den korrekt og godt sprog.

Og derfor skal du sørge for at læse grundig korrektur på dine webtekster, så sproget er korrekt og velformuleret.

2. Skriv langt

Tekstens længde spiller en rolle for dens brugervenlighed og for Googles oplevelse af tekstens samlede kvalitet.

Skriv gerne tekster på op til 1000 ord.

For den faktiske læser er det rart at få informationerne leveret i en genkendelig, liniær form, hvor man starter i toppen og slutter i bunden. Det er meget rarere at læse en lang tekst på samme side end at skulle zappe rundt i et hypertekstuelt miskmask.

Og oplever Google, at en tekst kan holde på sin læser, antager Google, at tekstens indhold er relevant. Relevante tekster belønnes med gode rankings.

3. Tal ikke ned til Google-botten

Tekster, der er åbenlyst designede til at please Google, er kunstige, og det er ikke kvalitet.

Pas derfor på med for høj keyword density. Dit primære søgeord skal naturligvis være repræsenteret i Title og H1, tidligt i brødteksten og også gerne i en underoverskrift, men ikke nødvendigvis meget mere.

Google gennemskuer en unaturlig høj density, og det kan man blive straffet for – også af den faktiske læser, der sikkert vil reagere negativt på mange kunstige gentagelser af et søgeord eller en søgefrase.

Skriv naturligt, og brug gerne varianter over samme keyword. Hvis jeg fx skriver en tekst om korrekturlæsning af speciale skal jeg ikke gentage præcis den frase 20 gange. Jeg skal i stedet bruge semantisk beslægtede begreber og fraser, fx specialekorrektur, korrektur af speciale, rette kandidatspeciale, opgavekorrektur, rette opgave med videre.

Sprogteknologien er så udviklet, at Google let kan forbinde ord i semantiske felter. Google ved, at korrektur og rette opgave tilhører det samme semantiske felt, og derfor kan du roligt fokusere mere på at skrive varieret end på at spamme din læser med eksakte søgeord.

4. Title og metadescription

Tekstens titel er den overskrift, brugeren ser i søgelisten. Titlen skal være kort og præcis, så brugeren får et klart og umisforståeligt signal om, hvad siden, der henvises til, handler om.

For Googlebotten er din sidetitel også et afgørende signal om sidens indhold, og i det hele taget et af de signaler, Google bruger til at ranke din side. Derfor skal du sørge for, at dit primære søgeord på landingssiden optræder først i titlen. Det, der står først i en sætning, tillægger Google størst semantisk vægt.

Med søgefrasen engelsk korrektur er titlen Engelsk korrektur på studieopgaver bedre end Korrektur af studieopgaver på engelsk.

Af hensyn til både den faktiske læser og Google-botten skal du sørge for et perfect match mellem sidetitel og indhold på den landingsside, der henvises til.

Metadescription er manchetten, der står umiddelbart under titlen. I beskrivelsen skal du uddybe sidens indhold, og du skal begrunde, hvorfor læseren skal klikke ind på din side.

Også i metabeskrivelsen skal du sørge for relevans til sideindholdet. Ellers risikerer du, at Google af egen drift viser en anden beskrivelse end den, du selv definerer.

Din metabeskrivelse må ikke overstige 300 anslag. Til gengæld skal du sørge for at ramme 280-300 anslag, for så fylder din metabeskrivelse mere op i søgeordslisten.

Description har ikke nogen SEO-værdi som sådan, men sørg alligevel for at bruge dine søgeord i beskrivelsen. Google markerer nemlig søgeordene i beskrivelsen, og det skaber blikfang, når læserens bevæger blikket ned over søgelisten.

Eksemplet her er et søgeresultat på søgefrasen ‘korrekturlæsning af speciale’. I description fremhæves korrekturlæsning, speciale, korrekturlæsere og korrektur. Det er alle ord, der er relevante, og som derfor vil tiltrække sig opmærksomhed. Bemæk også længden på description, der er på næsten 300 anslag, hvorfor den fylder pænt op på siden.

Hvis du vil have et overblik over titles og metadescriptions på dit site, kan du lave følgende Google-søgning:

site:url

Du kan også bruge dette værktøj til at tjekke længden på din titel og description.

5. Hjælp Google med interne links

En webtekst er en hypertekst, og derfor skal der selvfølgelig være links i teksten til andre sider på dit site. Det er helt oplagt, at gode call-to actions-links er essentielle i relation til konvertering, men pas på med at overdosere mængden. Giv også læseren ro til at fordybe sig i tekstens indhold.

SEO-mæssigt er det afgørende, hvordan den interne linkstruktur fungerer. Dine interne links er et signal, som Google bruger til at tillægge forskellige sider på dit site forskellige værdier. Hvis du på alle dine undersider linker til de samme 3 landingssider, vil Google tildele de 3 landingssider en højere status og værdi end de andre sider på sitet.

Ankerteksten er det ord eller den frase, der rummer selve linket. Dine ankertekster er vigtige signaler for Google. På Opgavekorrektur.dk har jeg en landingsside om korrekturlæsning af speciale. Derfor skal ankerteksten i de links, der fører til den aktuelle landingsside, helst rumme ordet speciale. Ordet kan enten udgøre hele ankerteksten, men det er også fint, hvis ankerteksten er en frase, hvor ordet speciale indgår, fx læse korrektur på speciale.

Hvis alle mine ankertekster til siden rummer ordet speciale, er det et klart signal til Google om, dels hvad siden handler om, dels at det er en relevant side for de brugere, der søger på ’speciale’ i Google.

Du skal dog være opmærksom på, at du med ankerteksten ikke forvirrer Google og kannibaliserer dine egne søgeord.

Hvis jeg gerne vil ranke med en anden side på det generiske søgeord korrektur, må jeg IKKE anvende ankerteksten korrektur på speciale i et link til min specialeside. Det vil udvande værdien af søgeordet ’korrektur’, fordi Google bliver i tvivl, om den skal knytte søgeordet til min side om korrektur generelt eller min side om speciale.

Det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker, at brugeren får tilbudt min landingsside om ’korrektur’ ved en søgning på korrektur. Og derfor skal alle ankertekster, hvor ordet korrektur indgår, føre til min side om korrektur. Ingen andre steder hen.

Så summa summarum: hold skæg og snot for sig, når du linker intern og definerer dine ankertekster. Gennem linkstrukturen og ankerteksterne kan du fortælle Google, hvad dine sider handler om, og du kan give dine sider forskellig værdi, så Google kan prioritere korrekt, når den giver forslag til relevante sider på en given søgning.

Jan Boysen Billund

Opgavekorrektur.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *